Voor ons cliënteel onderworpen aan het prudentieel toezicht van de FSMA wordt de toepasselijke survey
(IF, BECOREP, MANUCI) door ons kantoor opgemaakt en ingediend.

Ons kantoor is hiervoor de externe contactpersoon met een gecertifieerde toegang tot het FIMIS-platform.