Onze visie

De technologische vooruitgang biedt onze sector en de dienstverlening in het algemeen ongekende opportuniteiten en mogelijkheden. Ondanks het gegeven dat de boekhouding een van de eerste sectoren is die dankbaar gebruik heeft gemaakt van de technologische evolutie, hebben er na de eerste verwezenlijkingen (computerboekhouding) weinig veranderingen plaatsgevonden. De overschakeling van MSDOS naar Windows was in tussentijd een van de grootste veranderingen en dit ligt al bijna 15 jaar achter ons.

Toekomstige evolutie.

Eerst en vooral is er de evolutie op het vlak van de automatische verwerking van digitale en gedigitaliseerde documenten en bestanden. Ten tweede bieden de ontwikkelingen op het vlak van de online samenwerkingen en gegevensuitwisseling ons vele interessante mogelijkheden. Door de beide evoluties te combineren zullen we in staat zijn ons cliënteel op een moderne en professionele manier te bedienen en uit te groeien tot een waardevolle coach van de bedrijfsleider.