Kodiac loodst u door het doolhof van de sociale wetgeving.

De toepassing van de sociale wetgeving bij arbeiders en bedienden is er sinds de invoering van het eenheidsstatuut met ingang vanaf 2014 op het eerste zicht eenvoudiger op geworden. De werkelijke draagwijdte van het statuut gaat in de praktijk echter veel verder dan wat eenvoudige lezing van de tekst doet vermoeden.

De wijziging van de berekening van de sociale zekerheid voor zelfstandigen vanaf 2015 is rechtvaardiger en biedt mogelijkheden tot optimalisatie.  Permanente evaluatie is echter noodzakelijk teneinde niet voor verassingen te komen staan.