Vennootschapswetgeving

Wij assisteren u onder meer bij :

  • Oprichting van vennootschappen en opmaak van statuten;
  • Kapitaalwijzigingen;
  • Het ontwerpen van de notulen van de algemene vergadering en verslagen van het bestuur van de vennootschap.

De vennootschapswetgeving bevat een aantal aansprakelijkheden welke vaak onbekend zijn of  onderschat worden door de ondernemer.  Zij hebben echter verregaande gevolgen  indien niet gerespecteerd. Permanente waakzaamheid en advies is hier geboden.

Voorbeelden hiervan zijn :

  • Procedure bij tegengesteld belang;
  • De alarmbelprocedure;
  • De Wet op de Continuïteit van Ondernemingen;

Strategisch en operationeel bedrijfsadvies

Elke onderneming heeft behoefte aan externe adviezen toegespitst op de korte en middellange termijn. Onze positie als semi-buitenstaander maakt ons bij uitstek geschikt om als een echte coach naast u te staan.

Onze multi-disciplinaire ervaring komt hier volop tot uiting waardoor we met “out of the box” oplossingen komen met een reële meerwaarde.

We zijn trouwens in de eerste plaats ook zelf ondernemer …

Bijstand bij overname, overdracht en fusie van ondernemingen

Onze begeleiding beperkt zich hier niet enkel tot de cijfertjes :

  • begeleiding Management & Leveraged Buy Out;
  • opmaak contracten;
  • opmaak fusie voorstellen;

Kantoor- en bedrijfsautomatisatie

Vanuit de automatisatie van het kantoor groeide de interesse en kennis over automatisatie van de bedrijfsadministratie in het algemeen.

Onze kennis spitst zich toe op het Microsoft SharePoint 2013 platform : een begeleiding op het vlak van ontwerp van de SharePoint site en werkstromen met opmaak van een document management systeem ter verbetering van uw efficiëntie.